Når dine ydelser

skal give værdi

Fokus på mennesker, rammer og processer

Lidt om Inga Rossen ApS

Inga Rossen ApS ejes og drives af mig selv. Jeg er lidt af en affaldsnørd – og jeg er stolt af det! Med baggrund i mange års ledelseserfaring på affalds- og ressourceområdet arbejder jeg intensivt med kundeoplevelser, procesoptimeringer og adfærdsændringer – alt sammen for at hjælpe jer til at skabe mere værdi. Jeg har en svaghed for systemer, fakta, regneark og kasser, når de bruges til at hjælpe dig og dine kolleger til at opnå resultater, vel og mærke uden at du skal puttes i kasserne! Din virksomhed fortjener den systematik, der passer til Jer og som skaber værdi. Så lad mig hjælpe dig med at få overblik over jeres processer og systematisere jeres arbejde.

Tag fat i mig på 21626469, ir@ingarossen.dk eller find mig på LinkedIn

Ydelser

Optimering af ledelsessystemer

Optimering af ledelsessystemer

 • Opbygning og vedligehold af ISO-systemer på kvalitet, miljø og arbejdsmiljø
 • Give input til forbedringsprojekter og nøgletalsanalyser
 • Risikovurderinger og interessentanalyser
 • Hjælp til miljømærkninger
 • Styr på love, regler og rammevilkår
Procesoptimering

Procesoptimering

 • Kortlægning af processer
 • Fastlæggelse af roller
 • Beskrivelse af procedurer
 • Optimering ved forenkling
 • Effektiv datahåndtering
Affalds- og ressourcehåndtering

Affalds- og ressourcehåndtering

 • Gode praktikker og principper
 • Hvad gør de andre?
 • Trends og muligheder
 • Hvordan gør du affald til værdi?
Udbud

Udbud

 • Sparring i forhold til tilbudsgivning
 • Sparring i forhold til udbud
 • Sparring i forhold til Offentlig-privat samarbejde
 • Opbygning og styring af servicepartnerskaber
 • Udarbejdelse af beskrivelser, der er til at forstå
Kundeoplevelser

Kundeoplevelser

 • Skabe værdifulde totaloplevelser
 • Samspil mellem mennesker, rammer og processer
 • Se dine kunder og deres behov

Tag endelig fat i mig på 21626469 eller ir@ingarossen.dk